CREACIÓ

Desenvolupo la meva tasca d’artista corporal des de la creació pròpia,
en diferents formats i espais, des de la performance a l’obra escènica,
i de manera col·lectiva amb altres artistes, col·lectius i persones.

CREACIONS
CREACIONS COL·LECTIVES
COL·LABORACIONS

Anuncis