CREACIONS COL·LECTIVES

papaolla arxiu  EL TEMPS DE LA PALLONA, amb cia. El Paller (2016)

dmvem c  DE MÉS VERDES EN MADUREN, amb Esmou (2016)

fetidit c  FET I DIT, amb El Paller (2015)

temps c  TEMPS, amb Teatre de la comunitat (2015)

som c  SOM, amb Cia. Amantis (2014)

vetaqui c  VET AQUÍ LA DIFERÈNCIA, amb El Paller (2009)

upsidedown c  UP-SIDE-DOWN, amb El Paller (2008)

blatart c  BLAT ART, amb El Paller (2008)

Anuncis